Náhradné plnenie

Spolu s chránenou dielňou spoločne pracujeme na realizácii náhradného plnenia, aby sme pomohli Zamestnávateľovi splniť jeho zákonmi stanovené povinnosti.

Transtech > Náhradné plnenie

DOMOV

 

Spoločnosť Transtech taktiež spolupracuje s chránenou dielňou. 

  Chránená dielňa je špeciálna pracovná prostredie, ktoré je zamerané na zamestnanie ľudí so zdravotným postihnutím alebo obmedzením. Tieto dielne majú za cieľ poskytnúť týmto jednotlivcom príležitosť na prácu a integráciu do pracovného prostredia, čím sa zlepšuje ich kvalita života a nezávislosť.

 

Naša spolupracujúca chránená dielňa ponúka:

-Zabezpečenie potlače reklamných predmetov, textilu, tašiek

Zabezpečenie výroby reklamných tašiek

-Predaj kancelárskych potrieb                                   

-Veľkoobchodné produkty

 

Čo hovorí zákon?​

Spoločnosť (aj štátna samospráva) ktorá zamestnáva 20 a viac zamestnancov, je povinná podľa zákona č. 5/2004 o službách a zamestnanosti, zamestnávať 3,2 % zdravotne postihnutých občanov z celkového počtu jeho zamestnancov. Ak to firma, inštitúcia neurobí, musí za každého takto chýbajúceho pracovníka zaplatiť odvody štátu (za neplnenie povinnosti zamestnávať osoby so zníženou pracovnou schopnosťou).

Čo to pre Vás znamená?​

Ak ste spoločnosť, ktorá zamestnáva 20 a viac zamestnancov, ste podľa Zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti povinný zamestnávať aspoň 3,2% zdravotne ťažko postihnutých občanov. Pokiaľ by ste tak neurobili, musíte za každého chýbajúceho zamestnanca odviesť štátu odvod za neplnenie si povinného podielu zamestnávania ľudí so zdravotným postihnutím.

Prečo chránená dielňa?​

Vyhnúť sa plateniu odvodov štátu za chýbajúceho zamestnanca so zníženou pracovnou schopnosťou môžete tak, že zadáte objednávkou zákazku chránenej dielni na výrobu alebo poskytnutie služieb alebo aj zhodnotenie polotovaru formou potlače predmetov a textilu v objeme aspoň za každého chýbajúceho zamestnanca so ZPS v danom roku. Danú výrobu, službu, potlač musí mať chránená dielňa povolenú v štatúte.